SEO multilingual Archives - Optimizacija

SEO optimizacija na različitim jezicima

Posted by | Optimizacija sajta, SEO | No Comments

Tražilice, Iskalnici i Pretrazivači…SEO na različitim jezicima u regionu (Ex-Yu)

 

Prevodili termin “SEO optimization” Slovenac, Hrvat, Bosanac, Makedonac i Crnogorac

 

Posao prevodioca je oduvek bio pomalo nezahvalan i često veoma složen. Od prevodioca, pa čak i onog prosečnog, se zahteva ne samo dobro stručno obrazovanje već i široka opšta kultura i detaljna informisanost. Na to možemo da dodamo i brzinu rada i razmišljanja i nadasve dobro poznavanje maternjeg jezika. Na žalost, danas je tzv. nadriprevođenje (termin čiji je autor najeminentniji stručnjak za srpski jezik Ivan Klajn) zamenilo prevođenje smisla. Inače, osnovna karakteristika nadriprevođenja je površinsko bavljenje materijom koja se prevodi. Druga moderna pojava je sigurno i “anglikanizacija jezika” (pandan nekadašnjoj i sadašnjoj upotrebi turcizama), kojoj su, osim filmova i muzike sa engleskog govornog područja, doprineli i preovlađujuća upotreba kompjutera i interneta, kao i pojava novih zanimanja (web dizajner, web master, sistem administrator, softver inženjer, SEO stručnjak). Informatička globalizacija nam je donela i jezičku globalizaciju.

Budući da se ovaj sajt, između ostalog, bavi i SEO odnosno Search Engine Optimization (na srpskom jeziku – optimizacija sajtova), da vidimo koliko su naši susedi pri prevođenju termina SEO razmišljali u istom jezičkom pravcu kao i mi.

Slovenija – “Optimizacija spletnih strani”

U skoro svim slučajevima, kada je o bivšim jugoslovenskim jezicima reč, optimizacija se i ne prevodi, odnosno ne prilagođava maternjem jeziku. Možda bi bilo dobro da znate da reč optimizacija potiče od latinske reči optimus što znači najbolji. Ukoliko ne govorite slovenački jezik i zadate Google Translate-u da prevede reči “spletna stran”, prevod koji ćete dobiti je “vebsajt”.

Hrvatska – “Optimizacija web stranica za tražilice”

Hrvatska je, barem u prevodilačkom svetu, poznata po trudu koji ulaže u pronalaženje najboljeg ekvivalenta u hrvatskom jeziku za stranu reč. Izgleda da to nije u potpunosti tačno kada je u pitanju prevod termina SEO budući da su hrvatski prevodioci u svojoj nameri uspeli samo kod reči “search engine” koje su preveli kao “tražilica”, a u vrlo retkim slučajevima i kao “pretraživač”.

Bosna i Hercegovina – “Optimizacija za pretraživače”

Bosanci i Hercegovci su ostali pri svom jednostavnom stilu i nisu previše eksperimentisali sa prevodom. Kratko i jasno, search engine optimization je prevedeno kao optimizacija za pretraživače. Retko kome ovaj prevod neće biti jasan.

Crna Gora – “Optimizacija sajtova za pretraživače”

Suočeni sa prevodom fraze SEO, Crnogorci su se verovatno upitali: “Zašto izmišljati rupu na saksiji?” ili “Zašto izmišljati nešto novo ako adekvatan prevod već postoji?” i, kao i njihove kolege iz Bosne i Srbije, odlučili za optimizacija sajtova za pretraživače.

Makedonija – “Optimizacija za Internet prebaruvači”

Postoji i duža verzija prevoda koja glasi: optimizacija na linkovi za Internet prebaruvači. U svakom slučaju, komentar na prevod reči “optimizacija”, “linkovi” i “internet” ćemo preskočiti (iz očiglednih razloga), a reč “prebaruvač” (пребарувач) jednostavno znači “pretraži” ili “pretraživač”.

I na kraju, možda su naše kolege iz susednih zemalja u pravu kada prilikom prevođenja nisu mnogo odstupali od fraze na engleskom jeziku, za razliku od jedne naše ozbiljne obrazovne ustanove iz Beograda (koju naravno nećemo imenovati) koja je termin “cloud computing” prevela  kao “oblak računarstvo”.